18.3.2011

Renelly saapui tänään kouluun, kuten odotettua oli. Hän teki Social Studies -kirjaansa, kohtaa jossa puhuttiin siitä miksi maantiedon opiskeleminen on tärkeää. Oppikirjan teksti oli hyvin yksinkertainen, kuten siitä esitetyt kysymyksetkin. Vaikka autoin häntä alkuun ja purin tekstiä, hän ei päässyt alkuun. Olemme Tuulan kanssa useasti purkaneet Renellyn luetun ymmärtämisen ongelmaa, enkä vieläkään ymmärrä sitä kunnolla. Kun tekstin lukee hänen kanssaan, hän tuntuu osaavan lukea sen kunnolla ja ymmärtääkin. Mutta kun hänet jättää yksin työskentelemään, hän ei saa mitään aikaan.

Keskustelimme tänään Cecilin, lasten kuskin kanssa Renellystä koulun päätyttyä ja hän mainitsi, että Renellyä on lähes aina menneisyydessä ohjattu jollain tavoin oikeaa vastausta kohti. Jopa siinä määrin, että opettajat ovat suoraan sanoneet hänelle mitä kirjoittaa. En tiedä tulisiko tästä syyttää sitten intialaista koululaitosta, joka ei panosta varsinaiseen ymmärrykseen vaan jäljentämistaitoihin ja ulkoa opettelemiseen. Renellyllä on joka tapauksessa valtava aloitekyvyn ongelma, josta emme tunnu pääsevän yli emmekä ympäri.

Kun osoittaa huomiota jokaiselle oppilaalle erikseen, on tietenkin hypittävä luokka-asteelta toiselle koko ajan. Tänään olin taas lähes menettämässä hermojani Reevesin ja Reubenin kanssa, kun joku juuri kertaamamme asia unohtui heti. Kun opettaa lasta kahdestaan, ei ole olemassa ryhmän luomaa yhteisoppimistilannetta, jossa innokkaat oppilaat tavallaan “johdattaisivat” muun ryhmän myös oivaltamaan mistä missäkin esim. kieliopin seikassa on kyse. Yleensä luokka muodostaa eri tasoisten oppilaiden kokonaisuuden, jossa taidokkaimmat sijaitsevat “lähikehityksen vyöhykkeellä” niitä oppilaita ajatellen, jotka ovat nuorempia tai vain hieman hitaampia oppimaan asioita. Tässä luokkamuodossa ei ole lähikehityksen vyöhykettä. Reeves ja Dalia ovat samassa kirjassa, mutta he ovat siiinäkin silti niin kaukana toisistaan että tsemppivaikutus ei ole Reevesiin kovin suuri. Kuitenkin Reevesistä näkee sen, että hän haluaisi olla yhtä taidokas englannissa kuin Dalia.

Pidimme tänään musiikkitunnin, opettelimme kaksi suomalaista laulua : Rölli ja Rati riti ralla. Käänsin nämä laulut ensin englanniksi ja harjoittelimme sanojen ääntämistä. Tehtävä oli vaikea mutta pääsimme tavoitteeseemme, musiikin luomiseen yhdessä. Teemme tästä lähin enemmän musiikin tunteja.

 

21.3.2011

Päivä toisti joltain osin “totuttua kaavaa”, jossa minä ja Sushma tarkistamme oppilaiden kotitehtävät ja seuraamme yksilöllisesti mitä oppilaat tekevät. Lähes aina oppilailla on jotain korjattavaa kotitehtävissään. Tällä kertaa esimerkiksi Reeves oli jostain syystä unohtanut verbin monikkomuodot, että singular -verbi sisältää aina s-kirjaimen perässään. Reeves ja Reuben ovat edistyneet siinä mielessä, että kun heidän kanssaan kertaa asioita he todella tuntuvat muistavan nämä asiat. Ilmeisesti heitä ei kotona liiemmin auteta kotitehtävissään, joten siellä syntyy helposti virheitä kun vastauksia ei pääse missään tarkistamaan.

Päivän ehdottomasti kiinnostavin vaihe oli tunti jonka pidin Intiasta, tarkemmin ottaen Himalajan vuoristosta ja sen tarkoituksista. Katsoimme ensin missä Himalaja on, ja lähdimme miettimään mitä mahdollista hyötyä vuoristosta voisi Intialle olla ja tätä kautta kertasimme useita vuoriston vaikutuksia ympäristölle. Käytin oppitunnin tukena erästä Tuulalta saamaani oppikirjaa, josta lähinnä otin erillisiä pieniä faktoja, pääosin muokkasin tunnin itse. Kirjoitimme vihkoon vuoriston eri ominaisuuksia ja sitten kertasimme niitä. Se tapa, jolla pääsimme keskustelemaan vuoriston ominaisuuksista, onnistui mielestäni oikein hyvin. Johdattelin oppilaat joidenkin piirrosten avulla ymmärtämään yksinkertaistetusti minkälainen ilmasto vuorien rinteillä on ja miksi. Tunti oli sopivan aktivoiva, visuaalinen ja sisällöltään hyvän kokoinen. Tunnin päätteeksi mietimme vielä hieman, mitä muita vuoristoja maailmassa on ja mistä vuoristot mahtavat saada alkunsa.

Opetuspuheeni sujui varsin hienosti, ja toisinaan huomasin että tämä perusteellisuus, jota olen pyrkinyt noudattamaan opettaessani, on saanut minut automaattisesti miettimään hyvin tarkkaan mitä sanon. Saattoi olla, että jossain tilanteessa minulla oli hankaluuksia muotoilla jotakin asiaa mutta kykenin löytämään kiertoilmaisun välittömästi, joten hapuiluni ei ollut välttämättä edes näkyvää. Havainnollistin asiat hyvin ja yksinkertaisen oloisesti. Kaiken kaikkiaan minusta tuntui, että olisin voinut pitää Suomessa sisällöltään melko lailla samanlaisen tunnin. Annoin myös oppilaille monisteen, josta heidän piti löytää mm. Himalajat, Ganges ja Goa.

Oppilaiden joukossa tietenkin vaikuttaa se, että useaa ikäluokkaa on edustettuna, joten välillä voi olla että joudun selittämään jonkin asian tarpeettoman perusteellisesti Reubenille ja Chrysannille. En usko että tämä on kuitenkaan haitannut mitään.

 

22.3.2011

Reeves teki tänään kymmenennen kirjan ensimmäisen Quizin ja sai siitä 94 pistettä, eli kirkkaasti läpi. Eilen hän jo osoitti lupauksia siitä, että hän olisi opiskellut omatoimisesti kotona asioita ja todella ymmärtänyt kielioppia. Kyselin tänään häneltä kautta rantain muitakin kielioppiin liittyviä asioita, ja hän tuntui muistavan kaiken. Olen erittäin tyytyväinen tähän oppisisältöjen kohentumiseen. Tästä huolimatta suurin muutos on tapahtunut Reevesin asenteessa ja viitseliäisyydessä. Hän tulee kouluun ja näkyy olevan innoissaan, ei viivyttele kirjojen esille ottamisessa vaan omatoimisesti valmistautuu tekemään tehtäviä ja todella tekee niitä, hyvällä tahdilla ja välillä kysyen neuvoa kun sitä tarvitsee eikä laiskasti joka käänteessä. Sama kehitys on tapahtunut Reubenilla, tuntuu siltä kuin molemmat heistä haluaisivat ottaa “loppukirin” ennen koulun lukukauden loppua ja ymmärtäisivät todella kuinka etuoikeutettuja he ovat ollessaan tämän kaltaisessa kotikoulussa jossa he saavat yksilöllistä opetusta.

Myös Renelly tuntuu tänään ja eilen skarpanneen hieman aikaisemmasta. Viime viikon pohjanoteerauksen jälkeen hän on löytänyt uutta puhtia, vaikka ei tulekaan saamaan kirjasarjaa loppuun. Tänään hän teki muistiinpanoja flamingoista ja tuntui noudattavan muistiinpanojen ottamisen periaatetta oikeaoppisesti. Tärkeintä myös Renellyllä tässä kehityksessä on asenteen muutos. Renelly jaksaa enemmän ja opiskelussa on hänen mielestään järkeä (ja myös paljon haastetta).

Tänään päivän lopuksi pidin pitkän musiikin tunnin, jonka alussa kertasimme nopeasti musiikin teoriaa eli esimerkiksi nuottien pituuksia. Oppilaat jäljensivät taululta vihkoihinsa pieniä matemaattisia nuottien ynnäämistehtäviä. Harjoittelimme tämän jälkeen laulut Swing Low ja Your Word, molemmat hengellisiä lauluja. Otimme mukaan myös muutaman perkussiosoittimen. Dalia ja Chrysann eivät tunteneet nuotteja entuudestaan yhtä lailla kuin Reeves Renelly ja Reuben, joka tuli minulle pienenä yllätyksenä. Uskon, että Dalia otti tästä tunnista opikseen, hänellä on nopeat hoksottimet. Joka tapauksessa musiikin tuntimme eivät noudata minkään opetussuunnitelman tavoitteita, tarkoituksena on vain luoda musiikin teoriasta nopea läpiluotaus joka antaa mahdollisesti valmiudet itsenäisemmälle musiikkiin perehtymiselle.

Nämä vaatimukset tunti täytti erittäin hyvin. Oppilaat jäljensivät vapaaehtoisesti laulujen sanat ja soinnut vihkoihinsa. Palaamme näihin kappaleisiin luultavasti jälkeenpäin.

 

 

23.3.2011

 

Reuben teki tänään Language Artsin kahdeksannen kirjan Light Unit Testin. Hän sai pisteikseen 82 tästä, ja yllätyksekseni oli unohtanut täysin miten sanoja aakkostetaan. Kävimme kaikkien kanssa yhdessä läpi aakkostamiskilpailun : Ensin lämmittelimme aakkostamalla yhdessä eläimiä ja eri kaupunkeja. Sitten pyysin oppilaita poistumaan huoneesta kun kirjoitin suman aakkostettavia sanoja taululle. Oppilaat palasivat laittamaan nämä kilpaa järjestykseen. Renelly voitti täpärästi tämän kisan. Uskon, että kyseessä oli Reubenilla vain jokin sekaannus, joita toisinaan tapahtuu.

Olemme keskustelleet Tuulan kanssa opettajuudesta Suomessa ja täällä. Kun olin vierailulla valtion koulussa jonkin aikaa sitten, eräässä luokassa opettaja sanoi leikillisesti, että haluaa minut osaksi henkilökuntaa. Mietin tietenkin heti, minkälaista todella se olisi. Tuossa koulussa eräs este olisi se, että en puhuisi oppilaiden omaa äidinkieltä konkania. Oppikirjat ja opetus ovat molemmat englanniksi, mutta opettajalle on hyötyä konkanin osaamisesta koska oppilaat puhuvat sitä keskenään. Tämän lisäksi esteitä opettamiselle ei kuitenkaan ole. Sanoin Tuulalle taannoin rankan päivän jälkeen, että tästä kokemuksesta viisastuneena haluan tulevaisuudessa ehkä pikemminkin keskittyä suomeksi opettamiseen. Tällä hetkellä en ole asiasta enää niin varma. Uskon että opettajilta vaaditaan samoja luonteenpiirteitä ympäri maailman, oikeudenmukaisuutta, kärsivällisyyttä ja kykyä empatiaan. Oppisisällöt tulee tietenkin osata mutta kuten oma esimerkkini osoittaa, kielioppiakin voi aikuinen ihminen oppia “lennossa”. Uskoni englannin kieleen on luja. Joka aikakaudella on ollut oma “lingua francansa”, mutta ei kuitenkaan tällaisena aikana jona maailman toiselle puolelle voi matkustaa parissa päivässä. Yhteinen kieli kuten englanti voisi, paitsi palvella markkinatalouden ja vaihdon tarpeita, myös auttaa kaukaisia kulttuureja ymmärtämään toisiaan paremmin.

Opettajan tutkinto ei ole kansainvälinen, suomalaiset opettajat opettavat suomeksi. On mietittävä olisiko tulevaisuudessa myös suomalaisten opettajankoulutuslaitosten kannattavaa panostaa englannin kielen rakenteisiin hieman tarkemmin? Suomalainen koululaitos opettaa jo tässä vaiheessa englantia niin perusteellisesti, että hyppäys ei olisi välttämättä niin suuri ja on mietittävä kuinka paljon kehittyneemmän kielen tajun tämä saattaisi opettajille kehittää. Olen jo täällä Goalla ollessani opettamisen ja omatoimisen perehtymisen ansiosta saavuttanut uudenlaisen ymmärryksen englannin kieliopista, tai ainakin siitä miten sitä tämän opetussuunnitelman mukaan tulisi opettaa.

Chrysann ja Dalia tultiin hakemaan tänäänkin aikaisemmin koulusta, joka on hieman valitettavaa mutta ymmärrettävää, he ovat lähes tehneet lähes kaiken mitä tehtävissä on kirjasarjoissa.

 

 

24.3.2011

Renelly on eniten jäljessä Language Artsissa. Hän teki tänään seitsemännen kirjan toisen Quizin, eräänlaisen välitestin. Hän sai tästä 78 pistettä, joka ei oikeastaan riitä siihen että menisimme eteenpäin. Kyseessä oli kuitenkin vain yhden tehtävän virhe, hän ei näet saanut yhtäkään oikein omistusmuototehtävissä. Hän ilmeisesti unohti täysin mitä tarkoittaa “possessive”. Kertasimme yhdessä tämän, ja päätin päästää Renellyn jatkamaan kirjan loppuun.

Reubenilla oli tänään mm. tehtävä, jossa hänen piti lukea eräs lyhyt talven tulosta kertova runo, ja kirjoittaa sitten omin sanoin mitä tämä runo saa Reubenin ajattelemaan. Ensin Reuben vain jäljensi yhden runon kohdan, eli ei ymmärtänyt tehtävänantoa tai ei jaksanut miettiä itse vastausta. Painotin hänelle, että kyse on hänen omista ajatuksistaan. Taas sama juttu. Kolmannella kerralla hän kirjoitti “Of how it can by white”, jolla ymmärsin hänen tarkoittavan ihmettelyä “How can it become so white so quickly?” tms. Tämänkaltaiset ontuvat lauserakenteet ovat hyvin tyypillisiä Reevesille, Reubenille ja Renellylle. Sen huomaa välillä myös heidän käyttämästään kielestä. “Here it went”, “This one you must get” ja jopa aikamuotojen virheet, tyyliin “I watch it yesterday” eivät ole harvinaisia heidän kohdallaan. He eivät ole oppineet lausejärjestyksen alkeissääntöjä, tai ovat oppineet ne jotenkin väärin. Kyseessä voi olla myös monen kielen yhtäaikaisen oppimisen aiheuttama hämmennys. Tämän tehtävän kaltaisissa tilanteissa minun on mietittävä, miten pitkältä alusta Reubenin kanssa pitäisi kieltä kerrata, jotta hän saavuttaisi kieliopillisesti virheettömän englannin.

Pidin tänään sisällöltään ehkä kaikkein vaikeimman tunnin. Tarkoituksenani on pitää muutama tunti Intian hallinnosta ja historiasta, ja alustin tätä tänään puhumalla Intian valtiosta yleensä : Sen kielistä, kulttuureista ja kansallisista juhlapäivistä. Erityisen vaikeaa oli mielestäni selittää mikä on kulttuuri, mitä on moraali ja mitä tarkoittavat uskontojen välillä vallitsevat moraalien erot. Tämä on vaikeaa paitsi kielellisten seikkojen takia, myös siksi että en tarkkaan tiedä kuinka hyvin perille Reuben ja Chrysann ovat. Varmistelin tätä tunnin lopussa ja kyselin kansallisten juhlapäivien ajankohtia, tarkistaakseni olivatko he seuranneet.

 

25.3.2011

 

Erityisen huono päivä Renellylle. Hänellä on tapana lannistua kun jokin ei suju, sen tiesin jo. Nyt vain sattui osumaan kohdalle tehtävä joka todella olisi vaatinut ajattelua. Tehtävässä oli kappale tiimalaseista ja ajan ottamisen historiasta. Kuvitteellinen Rufus oli tehnyt muistiinpanoja kehnosti tämän kappaleen pohjalta. Aiemmassa tehtävässä oltiin pyydetty luettelemaan hyvien muistiinpanojan ottamisen neljä kultaista sääntöä : Ole tarkka, pysy asiassa jne. Rufuksen huonoja muistiinpanoja piti kritisoida ja sanoa, minkä säännön hän milloinkin oli unohtanut. Myönnetään, että tehtävä oli joltain osin jopa minulle hieman haastava. Se olisi vaatinut kappaleen perusteellista lukemista ja ymmärtämistä. Renelly on välillä hyvin hidas lukemaan ja hän ei edelleenkään välillä ymmärrä lukemaansa. Nyt hän tuntui lannistuvan täysin kun pyysin häntä vain lukemaan kappaleen huolellisesti. Yritin auttaa häntä ja esittää selventäviä kysymyksiä Rufuksen vastauksista : “Onko Rufus tässä vastauksessa nyt ottanut huomioon tämän säännön?” jne. Mutta ei tietenkään ole järkevää vain kaataa vastauksia Renellyn päähän, pisteessä jossa hän on täysin lannistunut ja vailla mitään motivaatiota. Jouduinkin sanomaan hänelle vain, että olen hyvin pettynyt.

Tietyllä tavalla tämä epäonnistuminen heijastui muuhunkin päivään, minusta tuntui välillä ettei kielenkäyttöni vain yksinkertaisesti ole tarpeeksi venyvää ja monipuolista. Matematiikkaa Reevesille opettaessa joudun joskus miettimään jotakin termiä tai etsimään sen sanakirjasta. En ole yleensä opettanut matematiikkaa, mutta Sushma tuli tänään pari tuntia myöhässä. Matematiikan kertaaminen oli kuitenkin minunkin kannaltani erittäin kiinnostavaa. Reevesillä oli esimerkiksi tehtävä, jossa pyydettiin etsimään “primo numberit” 30:n ja 50:n väliltä, eli numerot jotka eivät ole jaollisia muilla kuin yhdellä ja itsellään. Jouduimme yhdessä etsimään määritelmän sanakirjasta. Tämä on hieman ontuvaa, ja onnistuu ainoastaan kotikoulumme kaltaisessa järjestelyssä, mutta on myös hyvin perusteellista ja selkiyttävää myös Reevesille.

Pidin tänään kuvataiteen tunnin, jossa piirsimme ihmisen. Selitin ihmisen mittakaavoista piirtämisessä, ja luonnoksen tekemisen tärkeydestä ennen yksityiskohtia. Pyysin oppilaita piirtämään lopulta oikealla puolellaan istuvan ihmisen. Tämä ei luonnistunut, joten asetuin itse malliksi. Tämä olikin hyvä harjoitus etenkin ihmisen mittakaavoista ja myös kolmiulotteisesta piirtämisestä.

 

28.3.2011

Kävin tänään vierailemassa Pondan Almeida High Schoolissa, jossa opiskelevat luokat 5-10. Tämä tarkoittaa lapsia noin ikäluokista 11-16. Koulurakennus sijaitsi keskellä Pondan pientä kaupunkia Goan sisämaassa noin 20 kilometrin päässä pääkaupungista Panjimista. Koulun rehtori oli Tuulan ja Joaquimin ystävä, he olivat tiedustelleet minulle luvan saapua koululle ennalta. Koko koulu oli tällä hetkellä tekemässä kokeita, joten minulla ei ollut pääsyä luokkiin. Juttelin kuitenkin rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa koulun toiminnasta ja arjesta. Koulussa opiskeltiin lähes kaikkia samoja aineita kuin Suomessakin, mukaan lukien liikunta, atk ja tekstiilityöt. Koulun kirjastosta sain mukaani nivaskan kokeita, jotka olivat jääneet tänä keväänä ylimääräisiksi. Kaikkia aineita ei oltu tähän hetkeen mennessä vielä tehty, sain mm. tieteen, englannin ja ranskan kokeita. Kielen opiskelun valinnat tässä koulussa olivat hindi, konkani, sanskrit tai ranska. Hindi ja konkani olivat näistä suosituimmat, kirjastonhoitaja sanoi ranskan kielen opiskelun olevan jäänne brittihallinnon ajoilta ja uskoi tämän poistuvan ajan myötä. Koulun opetuskielenä toimi yksinomaan englanti, vaikka opettajat kuuluivatkin keskenään kommunikoivan usein konkaniksi.

Koulun henkilökunta oli kiireistä mutta ystävällistä. Heidän käytöksestään huomasi että he ovat tottuneita pitämään kuria. Tähän on syytäkin, koska Almeidan koulussa opiskelee lähes 2000 oppilasta.

Palasin Pondasta aikaisessa, joten ehdin pitämään Intian historian tunnin. Tämä oli nopeasti hoidettu, 40 minuutin aikana kävimme Intian historian läpi vuodesta 3500 e.a.a. vuoteen 1947. Tämä tapahtui tietenkin hyvin suurpiirteisesti. Vastaan tuli sanoja joita oppilaat eivät tunteneet kuten invade ja civilization. Etsimme toisen näistä sanakirjasta oman selitykseni lisäksi, jotta ymmärtäisimme käsitteen perusteellisesti. Uskon, että olisin suomeksi pitänyt samanlaisen tunnin Intian historiasta. Kyse oli suurista linjoista, joista joitakin aion ottaa huomenna tarkempaan käsittelyyn. Ehdimme ehkä vielä tehdä ryhmätöitä jostakin Intian historian ajasta.

 

29.3.2011

 

Huomaan, että oma roolini opettamisessa keskittyy päivien alkuun ja loppuun. Sushma saapuu vasta kello yhdeltätoista ja lähtee paikalta noin kello yhdeltä, joten aamulla ehdimme käydä läpi Language Artsia hyvän tovin ja iltapäivällä otan oppitunnin joka tänään oli Intian historian kertausta ja tärkeiden merkkihenkilöiden kuten Gandhin ja Jawaharlal Nehryn käsittelyä. Chrysann ja Dalia ovat viimeistä viikkoaan koulussa, ja Dalia auttelikin aamulla minua apuopettajan roolissa Reubenin ja Chrysannin kanssa. Tällä aikaa kertasin Reevesin kanssa adverbejä.

Huomasin Reubenin kanssa että hänen oikeinkirjoituksessaan on vieläkin valtavia aukkoja, pilkut ja pisteet eivät päädy oikeille kohdilleen. Tämä onkin ehkä vaikein asia oikeinkirjoituksessa tällä hetkellä. Toivoin aamulla, että ehtisin iltapäivällä yhdessä kaikkien oppilaiden kanssa kerrata oikeinkirjoitusta. En kuitenkaan ehtinyt. Opiskelutahti ei ole paras mahdollinen vieläkään, vaikka olemme kohentaneet paljon. Renelly osoitti tänään Self Checkissään jo valtavaa parannusta. Yhdessäkään tärkeässä kohdassa hänellä ei ilmennyt samanlaista haparointia kuin esimerkiksi viime viikolla. Kehuin häntä tästä, kun taasen Reubenille ja Reevesille ääneen annoin palautetta heidän kehnosta kieliopistaan. Pohdin ääneen, että he eivät ehkä koskaan opi puhumaan kunnollista englantia jos he eivät kiinnitä todella huomiota omaan kielioppiinsa.

Tämä on tosiasia, toinen seikka on sitten se, että onko tällä heidän itsensä mielestä mitään väliä. Reevesin kanssa pelasimme tänään, Dalian ja Chrysannin lähdettyä koulusta, sulkapalloa. Reeves sai idean uudesta pelistä jossa hyödynnettäsiin sulkapallomailoja, mutta en ymmärtänyt mitään hänen “sääntöjen selostuksestaan”. Etenkin, kun hän innostuu tai kiivastuu, Reevesin lauseiden järjestys on mitä sattuu ja sanat tulevat suusta ulos aivan erikoisessa muodossa joka ei muistuta englantia välillä paljoakaan. Edelleenkään minulla ei ole tässä tilanteessa muuta keinoa kuin kehottaa häntä muotoilemaan sanomansa huolellisemmin.

Reevesin ja Reubenin kanssa pidimme tänään myös lyhyen kotitaloustuokion, kun laitoin heidät siivoamaan keittiön ruokailun jälkeen. Perustelin tässä taas mahdollisimman hyvin sen, miksi on tärkeää pitää keittiö puhtaana. Pojat eivät laittaneet hanttiin vaan työskentelivät hiljaisesti, joskin hätäisen oloisesti.

30.3.2011

 

31.3.2011

Olemme erittäin haastavissa kohdissa Reubenin ja Renellyn kanssa : Reuben käsittelee runoutta ja Renelly mm. synonyymejä. Renellyn sanavarasto ei lähtökohtaisesti ole kovin hyvä, joten joudumme käyttämään paljon sanakirjaa. Minäkään en tunne niin monia synonyymejä useille verbeille, joten en voi auttaa häntä tässä. Sanakirja on kuitenkin paras mahdollinen apu. Renelly siis joutuu välillä etsimään Thesauruksesta vastineita/synonyymejä verbeille, ja jos ei ymmärrä synonyymiä, etsii sitten sen sanakirja-osiosta. Mielestäni tämä on hyvin antoisaa, koska Renellyn suurimpia ongelmia kielenkäytössä ovat lauseen sanojen järjestys ja sanavarasto. Käsittelemme yhdessä eri synonyymejä : Missä tilanteissa tätä voisi käyttää, miten nämä kaksi eroavat toisistaan jne. Renelly näkee sanavaraston laajentamisen hyödyn ja on selkeästi motivoitunut tekemään tehtäviään. Opin välillä itsekin yllättäen : Renelly tiesi, että swallow tarkoittaa sekä nielemistä että pääskyä.

Reuben teki toisen Quizin, ja ei hallinnut lyhenteitä melkein lainkaan. Yritän keksiä keinon harjoitella näitä. Tämä on taas kohta minulle, jossa itsellänikin on kertaamisen paikka kielessä. Esimerkiksi jaardin, jalan ja gallonan lyhenteet ovat minulle auttamatta hieman vieraita. Reuben laski tehtävissään esimerkiksi runojen “syllableja” eli äänteitä. Nämä eivät menneet aivan oikein, joten kertasimme.

Kyse englannin opettamisessa on tietenkin pitkälti sanaston osaamisessa. Suurpiirteisesti tietosisältöjen hallitseminen ei mielestäni ole niin iso juttu, mutta tarkkaan hallintaan menee aikaa. TOEFL-koetta en ole tehnyt, mutta tulen tekemään. Useat työnantajat palkatessaan opettajia ulkomailta lisäävät hakemukseensa että opettajan tulisi olla syntyperäinen englannin puhuja.

Päivän lopussa pidin tunnin, jonka alussa teimme muistiinpanoja Intian päätöksenteosta. Kertasimme mikä on hallitus, ja että jokaisessa Intian maakunnassa on oma hallintonsa. Näillä kaikilla hallinnoilla on oma tehtävänsä, joka on lähinnä lakien säätäminen ja oikeuden jakaminen. Mietimme mitä kaikkea oikeuden jakaminen voi valtiossa tarkoittaa, ja puhuimme siitä mihin valtiot laittavat rahaa ja mistä rahat tulevat. Dalia ja Reeves olivat aktiivisimpia kuuntelijoita, ja uskon että he parhaiten ymmärsivät tämän. Jouduimme miettimään myös joitakin sanoja, joita emme kirjoittaneet välillä edes ylös. Tämä ei ole toimiva metodi, ja minulla on epäilykseni että nämä eivät jääneet muistiin. Pääasia, eli se miten päätöksenteko hyvin suurpiirteisesti Intiassa tapahtuu ja mistä asioista päätetään, tuli selvitettyä.

Ylipäänsä opettamani sisällöt ovat olleet turhan repaleisia, kun puhun täysin omista tunneistani. Ehkä se, että mitään opetussuunnitelmaa ja ohjenuoraa ei ole ollut, on hieman ajanut minut haahuilemaan tuntien aiheiden välillä ja päätynyt vaan tekemään jotain mikä on vaikuttanut mielekkäältä. Intia -tunnin jälkeen siirryimme taiteeseen, olin ottanut valmiiksi neljä kuvaa suomalaisesta luonnosta ja tarkoituksena oli piirtää suomalainen maisema. Tehtävä oli hyvin vaikea, ja alustin kertomalla Järvi-Suomesta, paikallisista puulajeista ja metsätyypeistä sekä rakennuksista. Aloitin itse piirtämään taululle maisemaa ja uskon, että oppilaille vähitellen selkeni minkälaista esimerkiksi suomalainen maisema voisi olla. Piirsin kuvaani myös saunan ja kerroin sen tarkoituksesta. Lopuksi lisäsimme kuvaan lipun, jonka sai tehdä joko Intian tai Suomen väreihin.

 

4.4.2011

Ensimmäinen päivä, jonka opetin täysin itsekseni. Paikalla olivat enää Reuben, Reeves ja Renelly, mutta hankaluuksien määrä aineissa ja tehtävien tarkistaminen työllistivät minut kuitenkin kokonaisvaltaisesti. Tavoitteeni tälle viikolle ja ensi viikon maanantaille ja tiistaille on joka oppilaan kohdalla erilainen : Reubenin tulisi saada Language Arts -kymmenes kirja loppuun. Renellylle riittää, jos hän viimeistelisi kahdeksannen kirjan. Reeves on saanut valmiiksi Language Artsinsa, mutta hän on matematiikassa vasta yhdeksännessä kirjassa. Reeves ei kuitenkaan ole tehnyt Light Unit testiään kymmenennestä vaan ainoastaan vaihtoehtoisen testin, yksinkertaisesti koska emme löytäneet oikeaa. Nyt joudun kertaamaan Reevesin kanssa avoimesti ja suullisesti kymmenennen kirjan sisältöjä varmistaakseni, että hän on ymmärtänyt ne.

Reuben teki yhdeksännen vaihtoehtoisen Light Unit testinsä ja läpäisi sen pistein 84/100. Hän ei edelleenkään osannut kunnolla aakkostaa, joten kävimme yhteisesti vaihe vaiheelta läpi aakkostamistehtävän kaikkien kolmen kanssa.

Kun olin yksin oppilaiden kanssa, kykenin organisoimaan koko päivän kulun paljon paremmin ja perusteellisemmin. Selitin kaikille oppilaille, mitä toivon heidän tänään tekevän ja kerroin myös viikon kulusta suurpiirteisesti. Päivän alussa kirjoitin lauseen taululle, jonka oikeinkirjoituksen he yhteisesti korjasivat. Lause oli “Well, when I go back to Finland, I will vote” said Matti. Tästä pääsimme äänestämisteemaan ja demokratiaan. Puhuimme tästä yhteisesti, sekä aiheista miksi ihmiset äänestävät, ketä oppilaat äänestäisivät jos heillä olisi äänioikeus, miksi ihmiset asettuvat äänestettäviksi jne. Vaikka sivusimme aihetta nopeasti, näin pieni ryhmä takaa minulle sen mahdollisuuden, että voin tavallaan varmistua että kaikki ymmärtävät koko ajan mistä puhutaan. Palautteen saaminen on myös helpompaa oppilaiden taholta : Jos Reuben ei ymmärrä jotakin ollenkaan, näen sen hänen kasvoiltaan melko helposti. Siinä tapauksessa on pyrittävä toisenlaiseen ilmaisuun tai havainnollistettava asiaa taululla tai esimerkin kautta.

Myös tavoitteellisuus on toisenlaista, kun Sushma ei ole mukana opettamassa matikkaa tai scienceä. Olen itse täysin tietoinen siitä, missä kohtaa oppilaat menevät kirjoissaan ja kuinka paljon he ymmärtävät mistäkin kohdasta. Tämä on yksilöllisintä opetusta, jota ehkä koskaan tulen harjoittamaan. Kolme oppilasta tekee tehtäviä sitä tahtia, että minun täytyy lähes koko ajan olla tarkastamassa heidän tehtäviään erikseen. Englannin käyttöni on kaikissa kielissä, nyt myös matematiikassa ja sciencessä, harjaantunut siihen pisteeseen etten hämmenny erikoissanastosta ja kielenkäyttöni hitaus ei enää häiritse opetuspuhetta. Pikemminkin voisi sanoa että erityishuomio jota olen osoittanut englannille täällä ollessani, on tehnyt puheestani selkeämpää ja itsevarmempaa, kuin mitä se oli aiemmin.